"DE CLUB VAN 100"

LEDEN KAASSTAD-BRIDGE-TOERNOOI

Dit zijn degenen die het Kaasstadtoernooi een warm hart toedragen.

De onderstaande mensen waren voor het afgelopen jaar,
of zijn voor het komende jaar, 2018, lid van de "De club van 100"
Hiervoor onze hartelijk dank!.

2018 Margriet de Zeeuw
2018 Ko Heilig
2018 Bartho Mors
2018 Kees Mosch
2018 BRITS86 Bridge reisorganisatie
Hier kan uw naam staan!